Lắp đặt đèn âm nước cho đài phun nước công an tỉnh Phú Thọ

 

Lắp đặt đèn âm nước 1
Lắp đặt đèn âm nước 1
Lắp đặt đèn âm nước 2
Lắp đặt đèn âm nước 2
Lắp đặt đèn âm nước 3
Lắp đặt đèn âm nước 3