Lắp đặt đèn Led âm nước tại đài phun nước trụ sở công an Quảng Ninh

Lắp đặt đèn Led âm nước 1
Lắp đặt đèn Led âm nước 1
Lắp đặt đèn Led âm nước 2
Lắp đặt đèn Led âm nước 2
Lắp đặt đèn Led âm nước 3
Lắp đặt đèn Led âm nước 3