Thi công đèn Led chìm nước tại đài phun đường tròn Thái Nguyên

Thi công đèn Led chìm nước tại đài phun nước đường tròn thành phố Thái Nguyên. Công trình được hoàn thiện năm 2007. Sử dụng hệ thống đèn âm nước đổi màu tự động dạng chân đế.

Thi công đèn Led chìm nước 1
Thi công đèn Led chìm nước 1
Thi công đèn Led chìm nước 2
Thi công đèn Led chìm nước 2
Thi công đèn Led chìm nước 3
Thi công đèn Led chìm nước 3